Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa akan disajikan pada postingan kali ini untuk para siswa yang akan melakukan perpisahan dengan pihak sekolah. pada perpisahan dengan sekolah memang kita dituntut untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata agar semua yang kita alami di sekolah dapat tersampaikan kepada guru, orang tua murid dan seluruh warga sekolah. suka dan duka kita sampaikan dengan sebuah bahasa pidato yang apik agar semua bisa mendengarkan dan mengetahui dengan baik apa yang kita alami di sekolah

berikut ini pidato bahasa jawa tentang perpisahan sekolah  cekidot :

PENGETAN DINTEN PENDIDIKAN NASIONAL


Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten pendidikan nasional sanget tumrap kula panjenengan sadaya. K.H Dewantara,pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa pendidikan wonten negara indonesia.

ing pengetan hari pendidikan punika sumgga kita sedaya tansah eling marang jasanipun bapak pendidikan nasional yaiku bapak kh. deawantara, amargi jasa-jasa nipun kita sedaya saged lumampah lan sekolah, mugi-mugi pendidikan wonten negara kita tansah maju,lan saged tumindak beccik amargi pendidikan ingkang sae

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah siswa-siswi ingkang saged kiprah kadi lan pemerus bangsai. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang, sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun K.H Dewantara ingkang luhur punika

Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.


0 Responses to “Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah”

Post a Comment